Bize ýazyň

Önümlerimiz barada soraglaryňyz, bellikleriňiz ýa-da teklipleriňiz bar bolsa, şeýle hem hünärmenlerimiziň goldawy zerur bolsa, onda e-poçta ibermek ýa-da aşaky formany doldurmak arkaly biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz size professional maslahat bermekden we ähli ugurlarda goldaw bermekden şat bolarys.

Habarlaşmak

Merkezi edara:

Aşgabat ş., Türkmenistan
Parahat 2/3 etrapçasy, jaý-6, bölüm-'W'

Şypaly içgiler bölümi:

(+993 12) 451672

Önümçilik:

Abadan ş., Türkmenistan
Abadan şossesi, bina-253, tel: (+993 12) 464801

Beýleki maglumatlar:

charyar@archalyk.com
Faks:(+993 12) 451672